Myrkvatvístirni deila samþungamiðju eins og önnur tvístirni. Stjörnurnar sem mynda þessi kerfi aðgreinast ekki í sjónaukum sökum innbyrðis nálægðar og fjarlægðar frá jörðu og því sést einungis „stök” stjarna. Eðli þeirra kemur hins vegar fram í ljósmælingum en birtan ýmist eykst eða dvínar reglubundið með tíma. Myrkvatvístirnin sem sagt er frá hér hafa verið viðfangsefni í ljósmælingum frá stjörnustöðinni í Nesjum.

Eclipsing binaries, as other binary stars, share common center of gravity. Stars in such system are in close orbit and due to the distance from us, we only observe “single” star. Their nature is revealed with photometry, as the light flux changes with time. The eclipsing binaries noted on this page has been observed from Nes observatory.

Atvik í birtulotu Algol-myrkvatvístirnis (EA) er í efri myndröðum og birtuferill í þeim neðri. Birtustaða (tími) er á þverás en birtubreyting á lóðás. Svört lína (birtuferill) lýsir birtubreytingu á tíma og rauð lóðstrik bera í atburðarásina eftir afstöðu stjarnanna, sem birt er fyrir ofan. a) Aðalmyrkvi hefst þegar daufari stjarna (B) gengur fyrir þá bjartari (A). b) Myrkvinn er dýpstur þegar A hylst sjónum; miðja aðalmyrkva. c) A sést aftur og heildarbirta eykst. d) Birta kerfisins (báðar stjörnur) í hámarki. e) Millimyrkvi (mun grynnri) hefst þegar B gengur bak við A. f) Millimyrkva lokið, birta nær aftur hámarki.

The composite demonstrates an EA type eclipse (above) and the period (below). Time is on the x-axis and magnitude on the y-axis. The black line represents the the observed flux changes over the period and the red vertical line represents the moments of action. Byggt á/Based on: http://astro.unl.edu/classaction/animations/.

V 523 Cas er snertivístirni með stutta birtulotu. Sínussveifla í umferðartíma bendir til þess að óséð þriðja stjarna sé í kerfinu. Höfundur framkvæmdi nokkrar mælingar á henni 2012-2014 og 2020 til að draga upp mynd af birtustöðu kerfisins og gera líkan. Smelltu á hnappinn fyrir meira.

V 523 Cas is a short period overcontact binary.  Sinusoidal variation indicate a third star member. Author did several observations in 2012-2014 and 2020 to examine its period, phase and draw a model of this system. Click the  button for more.

V 523 Cas: Tekið saman 11.08.2021.

Algol í Perseusi er frumgerð myrkvastjarna af EA gerð. Höfundur gerði nokkrar mælingar á þessari frægu stjörnu á árunum 2009-2019. Smelltu á hnappinn fyrir meira.

Algol is the prototype of EA type eclipsing binary. The author has implemented few measurements of this famous star in 2009 to 2019. Click the  button for more.

Algol: Tekið saman 13.05.2021.

BX Tri er snertitvístirni með afar stutta birtulotu, eða 4t37m. Höfundur gerði nokkrar mælingar á henni á árunum 2015-2017 og notaði til þess að draga upp mynd af birtustöðu kerfisins. Smelltu á hnappinn fyrir meira.

BX Tri is a contact binary with a very short period, or 4h37m. Author did several observations in 2015-2017 and used for examination of its period and phase. Click the  button for more.

BX Tri: Tekið saman 25.03.2021.

ε Aurigae (epsilon í Ökumanni) er ein óvenjulegasta myrkvastjarna sem þekkist. Árin 2009-2011 tók höfundur þátt í fjölþjóða ljósmælingaverkefni en þá myrkvaðist stjarnan.  Smelltu á hnappinn fyrir meira.

Epsilon (ε) Aurigae is one of the most unusual eclipsing binary  known. The author attended a international  photometry campaign, In 2009-2011, when a orbiting giant dust ring eclipsed the star. Click the  button for more (Icelandic only).

ε Aurigae: Tekið saman 25.03.2021.

W UMa er frumgerð snertitvístirna, nú flokkaðar sem EW stjörnur. Þetta er fyrsta myrkvastjarnan sem höfundur mældi endur-tekið til að draga fram mynd af umferðatíma kerfisins. Smelltu á hnappinn fyrir meira.

W UMa is the prototype of EW contact binaries. This was the first subject that author measured with the intention of documenting the orbital period. Click the button for more (Icelandic only).

W UMa: Tekið saman 18.04.2021.